Oficjalny internetowy sklep hummel® Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 250 PLN

NIQ:exceptionSystem.ExceptionSystem.Exception: Error Running ExecuteReader: Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding., Sql: "SELECT -- Object columns O.DefinitionKey ,O.LastModified AS OjectLastModified ,O.ObjectId ,O.XmlObjectId ,O.ShopId ,O.LanguageId -- Value columns ,V.LastModified AS ValueLastModified ,V.XmlReferenceObjectId ,V.XmlReferenceObjectKey ,V.ValueId ,V.[Text] ,V.FieldKey ,V.SortOrder FROM [LWI_Spec_Objects] AS O JOIN [LWI_Spec_Values] AS V ON V.ShopId = O.ShopId AND V.LanguageId = O.LanguageId AND V.XmlObjectKey = O.DefinitionKey AND V.XmlObjectId = O.XmlObjectId WHERE O.DefinitionKey IN ('Product') AND O.XmlObjectId IN ('356898') AND O.ShopId IN ('SHOP3') AND O.LanguageId IN ('LANG4') ORDER BY O.DefinitionKey, O.LanguageId, O.ShopId, O.XmlObjectId ", Params: '' ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The wait operation timed out --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at NORRIQ.Universal.DbLogWrapper.LoggedDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Database.ADatabaseRepository.ExecuteReader(String query, Object[] ps) --- End of inner exception stack trace --- at NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Database.ADatabaseRepository.ExecuteReader(String query, Object[] ps) at NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs.Repositories.SpecificationRepository.GetSpecificationObjects(HashSet`1 keys) in D:\VSO Agents\00TFS01-norriq-ip\_work\3\s\src\NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs\Repositories\SpecificationRepository.cs:line 265 at NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs.Services.CachedSpecificationService.<GetSpecificationObjects>b__12_1(HashSet`1 k) in D:\VSO Agents\00TFS01-norriq-ip\_work\3\s\src\NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs\Services\CachedSpecificationService.cs:line 91 at NLWI.Core.Platform.Caching.DictionaryCaching.GetOrInsert[TKey,TVal](HashSet`1 keys, Func`2 buildCacheKey, Func`2 lookupMethod, CacheOptions cacheOptions) in D:\VSO Agents\00TFS01-norriq-ip\_work\3\s\src\NLWI.Core\Platform\Caching\DictionaryCaching.cs:line 102 at NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs.Services.CachedSpecificationService.GetSpecificationObjects(HashSet`1 specificationObjectIdentifiers) in D:\VSO Agents\00TFS01-norriq-ip\_work\3\s\src\NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs\Services\CachedSpecificationService.cs:line 88 at NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs.Services.CachedProductSpecificationService.GetProductSpecifications(Dictionary`2 autoIdMappings) in D:\VSO Agents\00TFS01-norriq-ip\_work\3\s\src\NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs\Services\CachedProductSpecificationService.cs:line 64 at NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs.Services.CachedProductSpecificationService.GetProductSpecifications(HashSet`1 productAutoIds) in D:\VSO Agents\00TFS01-norriq-ip\_work\3\s\src\NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs\Services\CachedProductSpecificationService.cs:line 59 at NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs.Services.CachedProductSpecificationService.GetProductSpecifications(Int64 productAutoId) in D:\VSO Agents\00TFS01-norriq-ip\_work\3\s\src\NLWI.Platforms.Dynamicweb9.Specs\Services\CachedProductSpecificationService.cs:line 91 at StandardWebshop.CustomCode.Ecom.Product.ProductView.ProductDisplayMode.BuildViewModel() in D:\VSO Agents\00TFS01-norriq\_work\102\s\Src\StandardWebshop\CustomCode\Ecom\Product\ProductView\ProductDisplayMode.cs:line 163 at StandardWebshop.CustomCode.Ecom.Product.ProductView.ProductDisplayMode.SafeRenderFrontend() in D:\VSO Agents\00TFS01-norriq\_work\102\s\Src\StandardWebshop\CustomCode\Ecom\Product\ProductView\ProductDisplayMode.cs:line 82 at NORRIQ.DisplayIt.Implementation.ADisplayMode`1.RenderFrontend()
Template:BaseUrlSystem.String/Files/Templates/Designs/Hummel/DisplayIt/Ecom/
Template:DesignBaseUrlSystem.String/Files/Templates/Designs/Hummel/
Loops
TemplateTags() in code (Designs\Hummel\DisplayIt/Ecom/Error.cshtml). Remove before going live...

Zaloguj się

* Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione
* Brakż użytkownika o tym adresie email albo haśleTwoja karta jest pusta

 • Rozmiar:

  Kolor:

  Numer produktu:

  Brak produktów w magazynie

  PLN

  PLN

  PLN

Szczegóły zamówienia

Suma częściowa 1600 PLN
PLN PLN
Razem PLN Z VAT
Idź do kasy Idź do koszyka

Zapomniałeś hasła?

* Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Jeśli Twój e-mail zostanie znaleziony w naszym systemie, otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami resetowania hasła.